تبلیغات
NiceSoft - روش پیاده سازى برنامه نویسى فوق العاده

روش پیاده سازى برنامه نویسى فوق العاده

تاریخ:شنبه 22 آبان 1389-04:24 ب.ظ

(Extreme Programming Development Method XPDM)

هر چند زمان زیادى از پیدایش متدولوژى XP نمیگذرد ، اما با توجه به بالا بردن کارایى و سرعت بخشیدن به امر تولید نرم افزار ، از استقبال زیادى برخوردار گردیده ، بگونه اى که تعداد زیادى از شرکتها و موسسات از این متدلوژى جهت تولید نرم افزارهاى خود استفاده مى نمایند .

بسیارى از این شرکت ها و موسسات با استفاده از اصول متدلوژى XP ، با توجه به نیاز ، نسخه هایى سفارشى شده از این روش را ایجاد و با استفاده از آنها حداکثر کارایى را در تولید نرم افزارهایشان بدست آورده اند ، از جمله این شرکتها ، شرکت SSW میباشد که یک نسخه سفارشى شده از XP بنام SSW XPDM را بوجود آورده ، این شرکت یکى از شرکتهاى همکار مایکروسافت خصوصا" در زمینه ارائه راه حلهاى .NET بوده و با همکارى Adam Cogan ( طراح ارشد و مدیر بخش محلى میکروسافت در تولید و بروز رسانى MSDN ) از جمله یکى از شرکتهاى پیشتاز و موفق در این زمینه میباشد . در این مقاله سعى در تشریح این روش گردیده است .


شکى نیست که نرم افزار باید کارایى تجارت الکترونیک را افزایش داده و ارتباط بهترى با کاربران خود برقرار نموده و با صرف حداقل هزینه و زمان ، بیشترین کارایى را داشته و در حداقل زمان ممکن قابل ارائه به بازار باشد .


با توجه به اینکه در روشهاى سنتى و معمول روند تولید نرم افزارها بسیار کند بوده و تغییرات در آنها بسختى قابل اعمال میباشد ، همیشه ضرورت وجود روشهایى کارا بخوبى احساس گردیده است .


روش XPDM ارائه شده توسط شرکت SSW روشى است بر اساس متدلوژى XP که توجه زیادى به مسائل مهم کاربردهاى تجارت الکترونیک دارد و راهکارهاى سریع و بهینه اى براى تغییرات محیط هاى تجارى ارائه مى نماید . قبل از اینکه به توضیح روشSSW XPDM بپردازیم ، بد نیست نگاهى سریع و گذرا بر متدولوژى XP داشته باشیم .برنامه نویسى فوق العاده ( Extreme Programming )


متدلوژى XP بر چهار ارزش کلیدى زیر بنا گردیده است :


ارتباط Communication
ساده سازى Simplicity
بازخورد Feedback
شجاعت Courage

از انجام سه ارزش كلیدى ارتباط ، ساده سازى و بازخورد در كنار یكدیگر توسط اعضاى تیم پروژه و كاربر به ارزش كلیدى شجاعت دست خواهیم یافت .


همانگونه كه در شكل ١ دیده میشود هدف اصلى متدولو‍ژى XP شجاعت میباشد. براى مثال شجاعت در تغییر كدى كه باید تغییر داده شود ، شجاعت براى درخواست یك نیاز جدید توسط كاربر و شجاعت در باور اینكه به نتیجه مطلوب خواهیم رسید . شجاعت یك تیم از واكنش آنها نسبت به فشار و اضطرابها مشخص میشود .


متدولوژى XP جهت مقابله با تغییرات غیر منتظره و رفع نیازها و درخواستهاى جدید (كه میتوانند در مراحل بعدى انجام گردند) طراحى گردیده و بدین ترتیب با استفاده از چهار ارزش كلیدى خود همواره در حال اصلاح و تعدیل طرح پروژه با توجه به شرایط میباشد در حالى كه در گروه هاى كه براساس متدلوژیهایى بغیر از XP كار میكنند یا این درخواستها و ورودیهاى جدید نادیده گرفته میشود (به دلیل اینكه چهارچوب پروژه از قبل تعیین شده و این تغییرات بسادگى قابل اعمال نخواهند بود) و یا بعنوان یك سرى اطلاعات جدید اما در همان چهار چوب طرح كلى پروژه به آنها رسیدگى میكنند.


هدف از شجاعت ، داشتن اطلاعات صحیح از وضعیت لحظه به لحظه پروژه و اطلاع دقیق از توانایى هاى اعضاى تیم در مقابله با مشكلات و اجراى صحیح پروژه میباشد. تاكید فراوان XP بر ارزشهاى ارتباط و بازخورد به این دلیل است كه همواره بدانیم در كجا هستیم و چگونه به بهترین وجه از عامل شجاعت در پیشبرد پروژه استفاده نمائیم .چهار ارزش كلیدى XP با استفاده از مرور پیوسته و مستمر و تنظیم و تعدیل اهداف پروژه همیشه پروژه را بصورت زنده و پویا نگهداشته و همچنین تاکید زیادى بر ارتباط مداوم و فعال بین طراحان ، برنامه نویسان ، مدیران پروژه ، مدیران تجارى و کاربران در طول عمر پروژه دارند .

در طول این ارتباط مداوم هر یک از اعضاى تیم پروژه وظایف زیر را بر عهده خواهند داشت :


طراحان نرم افزار با کمک مدیران تجارى نیازهاى سیستم را در حداقل زمان ممکن مشخص مى نمایند .

مدیران پروژه انجام فعالیتها را بصورت محدود شده در محدوده زمانى بین ١ تا ٣ روز برنامه ریزى میکنند .

برنامه نویسان بطور پیوسته در حال نوشتن و مرور کدها میباشند ، البته این کار بصورت (Pair Programing) برنامه نویسى زوج صورت مى پذیرد در این روش دو برنامه نویس با هم بر روى یک طرح ، تابع یا فرم کار میکنند و بدینصورت کار هر یک توسط دیگرى نقد میگردد .

کاربران ، نسخه هاى مختلف سیستم را آزمایش نموده و نتایج را بطور مستمر گزارش مى نمایند .

مدیران تجارى بطور مداوم تغییرات سیستم و تغییر اولویتها را بر اساس تغییرات نیازهاى تجارى مرور کرده و گزارش میکنند .

تصویر کلى از SSW XPDM


در روش SSW XPDM ابتدا با بدست آوردن یک دید کلى نسبت به مسئله و تعیین اولویتها و تعیین دقیق نیازهاى کاربر ، یک طرح نسخه نهایى مشخص گردیده و سپس این طرح نسخه نهایى به طرح نسخ میانى که میتوانند در طول یک دوره زمانى یک تا سه هفته اى پیاده سازى شوند ، تقسیم میگردد ( البته این عمل بطور مستمر در طول اجراى پروژه انجام میگردد ) .


جهت پیاده سازى نسخ میانى ، آنها نیز به نوبه خود به طرح نسخ جزئى که طول دوره پیاده سازى آنها یک تا سه روز مى باشد تقسیم شده و با طرح آزمون براى هر یک از نسخ جزئى و پیاده سازى و آزمایش آنها توسط روش برنامه نویسى زوج و با الحاق این نسخه هاى جزئى ، نسخه هاى میانى ساخته شده که این نسخ میانى باید توسط کاربر مورد بررسى و تائید قرار گیرد و در خاتمه بعد از تولید و تائید نسخ میانى ، نسخه نهایى ایجاد گردیده و با تست نسخه نهایى و تائید آن توسط کاربر محصول نهایى تولید خواهد شد .


بدیهى است در آزمون هر مرحله در صورت بروز خطاها و اشکالات احتمالى ، آنها به مرحله قبلى ارجاع داده خواهند شد و تا رفع کامل آنها این عمل تکرار خواهد گردید .


شکى نیست که پیاده سازى نرم افزارى یک علم کاملا" دقیق نبوده و همواره با درصد ریسک همراه است. SSW XPDM روشى است براى به حداقل رساندن درصد ریسک و حداکثر سازى کارایى تولید نرم افزار . در متدلوژى SWW XPDM در پایان تولید هر نسخه میانى ، کاربران با آزمون و تشخیص خطاهاى طراحى و پیاده سازى جهت برطرف نمودن آنها توسط اعضاء تیم پروژه میزان ریسک به دوره هاى یک تا سه هفته اى کاهش میابد .


در شکل ٢ شماى کلى مراحل متدولوژى SSW XPDM نشان داده شده است لازم بتوضیح است قسمتهایى که بصورت پررنگ مشخص گردیده اند با کمک کاربر انجام میگیرند . در ادامه به توضیح هر یک از این مراحل میپردازیم .
١ – مقدار دهى اولیه پروژه

این مرحله که معمولا" توسط یکنفر از اعضاء طراح سیستم ، در محل کار کاربر انجام میگیرد و شامل اهداف زیر میباشد . (انجام این مرحله غالبا" هزینه اى براى کاربر در بر نخواهد داشت ) .


بدست آوردن یک دید کلى از پروژه .

تعیین بهترین فناورى پیاده سازى .

تعیین و معرفى بهترین نرم افزارها بعنوان ابزار پیاده سازى .

تشریح متدلوژى پیاده سازى براى کاربر .

ارائه مستندات سوابق و شرایط شرکت براى آشنایى و توجیه هر چه بیشتر کاربر جهت عقد قرارداد.

٢ – تعیین اولویتها


این اولین قدم در هر پروژه نرم افزارى میباشد . هنگامى که یک قرارداد امضاء گردیده است ، اولویتهاى آن نیز بصورت کلى مشخص گردیده اند . براى تعیین دقیق اولویتها باید از بالاترین سطح شروع کرد و به سمت سطوح پایین حرکت نمود . این عمل قطعا" با همکارى نزدیک کاربر انجام خواهد گردید . این بدین معنا است که مشخص نمائیم چه قسمتهایى براى کاربر بترتیب مهم میباشند .


٣ – نوشتن نیازهاى کاربر


نیازهاى کاربر یک مستند فنى نیست ، بلکه تا حد امکان باید ساده باشد و در اصل نوشتن نیازهاى کاربر بصورت بسیار ساده و روان (در باره اینکه سیستم چه کارى باید انجام دهد ) میباشد .


با نوشتن نیازهاى کاربر علاوه بر واضح شدن انتظارات کاربر میتوان تخمینى از زمان پیاده سازى آنها نیز بدست آورد. اگر مشخص کردن و نوشتن نیازهاى کاربر بیش از سه روز بطول بیانجامد باید به مراحل حداکثر سه روزه شکسته شود .


براى مثال اگر پیاده سازى "سیستم مدیریت مشتریان" براى کاربر مطرح باشد که نوشتن نیازهاى آن به بیش از سه روز زمان احتیاج داشته باشد ، باید تا حد امکان این فعالیت را به فعالیتهاى کوچکتر حداکثر سه روزه تقسیم نمود مثلا" "سیستم مدیریت مشتریان" ممکن است به دو قسمت تشریح امکانات "اضافه/ویرایش/حذف مشتریان" و "جستجوى مشتریان" تقسیم گردد.٤ – طرح نسخه کلى و نسخ میانى

تمام نیازهاى کاربر در کنار هم طرح نسخه کلى سیستم را مشخص مى نمایند. طرح نسخ میانى از تقسیم طرح نسخه کلى به تمام فعالیتهایى که در یک دوره یک تا سه هفتگى انجام میشوند ، ایجاد میگردند .

طرح هر نسخه میانى شامل موارد زیر میباشد :


- چه عملیات و توابعى باید انجام گیرند .

- هزینه و زمان هر یک از این فعالیتها چقدر است .
هر طرح نسخه میانى بعنوان یک پیشنهاد باید به تائید کاربر برسد .٥ – مرور نسخ میانى

همانطور که بیان گردید طرح نسخه کلى در اصل همان نیازهاى مشخص شده کاربر میباشد ، اما طرح نسخ میانى به فعالیتهایى که در اولویت بوده و در یک دوره یک تا سه هفته اى قابل پیاده سازى هستند ، اطلاق میگردد .


بنابراین روند انجام کار بدین ترتیب است که با توجه به اولویت مطرح شده از طرف کاربر اولین طرح نسخه میانى طراحى شده و بعد از آن این طرح باید توسط طرفین ( تیم پروژه و کاربر ) مرور گشته و علاوه بر تائید آن مواردى که در اولویتهاى بعد قرار دارند و باید در طرح نسخه میانى بعدى لحاظ گردند مورد موافقت قرار گیرند . بنابراین همانگونه که ملاحظه میگردد در این متدلوژى ابتدا مولفه هاى مرکزى نرم افزار ایجاد میشوند .


٦ – طرح نسخ جرئى


طرح نسخه جزئى یک توصیف تکنیکى از طرح نسخه میانى است که به فعالیتهاى برنامه نویسى یک تا سه روزه شکسته شده است .


این فعالیتها به دو بخش آزمون و پیاده سازى تقسیم میشوند. بخاطر داشته باشید که طرح نسخه میانى یک سرى از نیازهاى عملیاتى هستند که کاربر و اعضاء تیم پروژه بر روى آن بتوافق رسیده اند و در یک دوره زمانى یک تا سه هفته اى قابل پیاده سازى میباشند .


٧ – طرح آزمون نسخه جزئى


بر اساس متدلوژى XP طرح آزمونها باید قبل از پیاده سازى آماده گردند .


این بدین معناست که تمام پیاده سازیهایى که انجام میشوند ، باید بر اساس قوانین از قبل تعریف شده باشند . این یک روش کارا جهت تشخیص و رفع سریع خطاهاى احتمالى میباشد .


بنابراین در این مرحله طرح آزمون براى نسخه جزئى آماده میگردد تا در مرحله پیاده سازى نسخه جرئى مورد استفاده قرار بگیرد .


٨ – پیاده سازى نسخه جزئى


پیاده سازى نسخه جزئى عبارت است از پیاده سازى فرمها ، توابع ، اشیاء ، روالهاى ذخیره شده که باید در یک دوره یک تا سه روزه پیاده سازى گردند. هنگامى که یک فعالیت تائید گردید ، تستهاى آنها نوشته شده و پیاده سازى آنها آغاز میگردد .


تمام عملیات در انتهاى پیاده سازى هر نسخه جزئى مرور میگردد . همانطور که قبلا" گفته شد در این روش کد نویسى با روش برنامه نویسى زوج (Pair Programing) انجام مى پذیرد.


٩ – آزمایش نسخه میانى


در پایان پیاده سازى نسخ جزئى ( در طول یک دوره یک تا سه هفته اى ) یک نسخه از نرم افرار ( نسخه میانی) براى مرور و تائید کاربر آماده میگردد ، کاربر با مرور و آزمون این نسخه میانى در صورت وجود خطاها و اشکالات احتمالى آنها را گزارش کرده و با ارجاع آنها به مرحله قبل تا رفع کامل آنها این عمل ادامه پیدا میکند. در صورت رضایت کاربر ، این نسخه میانى جهت ایجاد نسخه نهایى مورد تائید قرار میگیرد .


یکى از اصول پروژه هاى موفق این است که هر کجا خطا یا اشکالى بروز کند باید قبل از پیاده سازى بیشتر برطرف گردد .


١٠ – تائید نسخه نهایى


بعد از پیاده سازى و تائید تمام نسخ میانى ، نسخه نهایى ایجاد میگردد . در پایان این نسخه نهایى باید مورد آزمون و تائید کاربر قرار گیرد .


بى شک با توجه به قابلیت انعطاف و پویایى این متدولوژى خطا ها و اشکالات احتمالى در هر مرحله اى بطور مداوم و پیوسته بر طرف خواهند گردید .١١ – انتشار نسخه نهایى


هنگامیکه هر دو طرف ( کاربر و تیم پروژه ) از نسخه نهایى رضایت داشتند، آنرا بصورت یک محصول نهایى ارائه خواهند نمود ، در غیر این صورت دوباره با تعیین نیازها یک نسخه جدید ایجاد شده و دوباره مورد آزمون قرار خواهد گرفت .


١٢ – آموزش


بسیارى از کاربردهاى جدید بر اساس نظرات مدیریتى طراحى و پیاده سازى میگردند و کاربر واقعى آخرین کسى است که سیستم را آزمایش میکند ، در صورتیکه در متدلوژى XP از ابتداى کار کاربران واقعى سیستم در طى تمام مراحل طراحى و پیاده سازى مشارکت فعال داشته و بطور پیوسته در حال آموزش هستند .


١٣ – پشتیبانى


یکى از نگرانیهاى بجاى کاربران همیشه مسئله پشتیبانى میباشد ، متدلوژى XPDM SSW با طرح سطوح مختلف پشتیبانى براى کاربران مختلف این مسئله مهم را در نظر میگیرد . بنابراین با ارائه یک طرح در زمینه روند و چگونگى پشتیبانى نیازهاى کاربران در این زمینه برطرف خواهد گردید .


١٤ – پیاده سازى بیشتر


با توجه به اینکه نیازها (خصوصا" نیازهاى تجاری) بطور مداوم در حال تغییر و تحول میباشند ، بنابراین احتیاج است که سیستم همواره در حال گسترش و سازگارى با تغییرات باشد .


با توجه به قابلیت انعطاف و پویایى متدولوژى XP این عمل با انجام مستمر مراحل آن بسادگى انجام پذیر خواهد بود.


در این مقاله با اقتباس از منابع ذكر شده ، سعى در توضیح یك روش ساده و عملى براى استفاده از متدولوژى XP بوده و تشریح دقیق متدولوژى XP مد نظر نبوده است با این وصف نظرات استادان و دوستان گرامى در مورد كاستیهاى این نوشته و تجارب و راهنمایهایشان موجب امتنان خواهد بود .


منابع :


 
  • SSW XPDM delivers functional, value-adding software - faster
  • Adam Cogan Chief Architect, Microsoft MSDN Regional Director
  • Cameron Shaw Project Manager, a Microsoft Certified Partner specialising in .NET Solutions.
  • When is it not XP?
  • Chet Hendrickson
  • www.xprogramming.comBlundering Ben
سه شنبه 21 فروردین 1397 02:43 ق.ظ
Like some body before me personally posted.
joma jewellery rose gold
سه شنبه 21 فروردین 1397 12:21 ق.ظ
To me that may be a slap in the face to William & Harry.
Right here bears, lynx and wolf still roam in proof of Romania’s wholesome and distinctive biodiversity.
https://i.imgur.com/l7Zk2xt.jpg
دوشنبه 20 فروردین 1397 01:40 ب.ظ
James Nash offered a 25 % stake in the commercial in exchange for £250,000, but none had been interested.
http://garciniacambogiapremium.net/
پنجشنبه 16 فروردین 1397 04:57 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
garcinia cambogia free trial
پنجشنبه 16 فروردین 1397 03:30 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
پنجشنبه 16 فروردین 1397 03:03 ب.ظ
On your final note, you current employees who are taking CB's side- beware!
Blundering Ben
پنجشنبه 16 فروردین 1397 11:23 ق.ظ
I wish to stress that giving method does not mean you might be poor.
It has to be done since the relationship matters to you.
Robert's Blow Boy
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:09 ق.ظ
I sat throughout the desk from Miranda.
imvu hacks
دوشنبه 13 آذر 1396 06:20 ب.ظ
تبادل لینک هیچ چیز دیگری نیست اما تنها قرار دادن شخص دیگری است
پیوند وبلاگ در صفحه شما در محل مناسب و شخص دیگری هم همین کار را با پشتیبانی شما انجام خواهد داد.
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 11:19 ب.ظ
من به این موضوع فکر میکنم، من به این نتیجه رسیدم که من آن را کاملا مفید میدانم
و آن را از بارهای من کمک کرده است. من امیدوارم که به دیگر کاربران کمک کند و کمک کند
آن را به من کمک کرد. کارت عالی بود.
std testing centers
سه شنبه 9 آبان 1396 04:09 ب.ظ
چیزی که من متوجه نمیشم این است که در واقعیت چطور واقعا خیلی باهوش تر از شما نیستید.
شما خیلی هوشمند هستید بنابراین شما به طور قابل ملاحظه ای در مورد این موضوع درک می کنید، من در نظر من تولید می کنم آن را از بسیاری از زوایای مختلف تصور کنید.
زنان و مردان شبیه به این نیستند که جز این نیست که کاری را انجام دهیم
دختر باحال! مواد غذایی شما عالی است. همیشه با آن برخورد کنید
بالا
How did the Achilles tendon get it's name?
شنبه 1 مهر 1396 07:20 ب.ظ
Just wish to say your article is as astonishing. The clarity for your publish is
just nice and that i can think you're knowledgeable
in this subject. Well along with your permission allow me to seize
your feed to stay up to date with approaching post.
Thanks 1,000,000 and please continue the enjoyable work.
feet issues
شنبه 25 شهریور 1396 07:22 ق.ظ
My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
This post truly made my day. You cann't imagine
just how much time I had spent for this info! Thanks!
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:02 ق.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.
من به RSS Feed خود پیوستم و منتظر است تا بیشتر از پست عالی خود را جستجو کنم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:02 ق.ظ
من باید از تلاش هایی که در این وب سایت انجام دادم تشکر کنم.
من امیدوارم که همان محتوای با کیفیت بالا را نیز بعد از آن مشاهده کنم.
در حقیقت، توانایی های نوشتن خلاقیت من را الهام بخش می دانست تا به من بسیار کمک کند
وب سایت خود را در حال حاضر؛)
anonymous std testing
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:16 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات جالب و مفید است.
خوشحالم که این اطلاعات مفید را با ما به اشتراک گذاشتهاید.
لطفا ما را با این موضوع آگاه سازید با تشکر برای به اشتراک گذاری
psychic phone reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:39 ب.ظ
I wanted to thank you for this great read!! I absolutely
loved every little bit of it. I have you book marked to check out new stuff you post…
std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:18 ب.ظ
I want to to thank you for this fantastic read!! I definitely loved every little bit of it.
I have got you saved as a favorite to look at new things you post…
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:12 ب.ظ
سلام وب سایت فوق العاده ای وجود دارد آیا یک وبلاگ مانند این کار عظیمی را انجام می دهد؟

من تقریبا هیچ درک از برنامه نویسی کامپیوتر را ندارم اما من داشتم
امیدوار بود وبلاگ من در آینده نزدیک را آغاز کند. به هر حال، اگر
شما باید هر گونه توصیه یا تکنیک برای صاحبان وبلاگ جدید لطفا به اشتراک بگذارید.

من این را درک میکنم، موضوعی نیستم
من فقط باید بپرسم قدردانی آن
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:13 ب.ظ
Good day! I could have sworn I've been to this web site before but after browsing through a few of the posts I realized
it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I discovered it and I'll be
book-marking it and checking back frequently!
Quyen
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:36 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to discover somebody who truly knows
what they are talking about online. You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.
More and more people really need to read this and understand this
side of your story. I was surprised that you are not more popular since you surely have the
gift.
demonicrascal5587.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 08:25 ب.ظ
I pay a visit every day a few websites and blogs to read articles, however this webpage provides quality based writing.
joshualearned.blog.fc2.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 06:01 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts
and I am waiting for your next write ups thanks once again.
julianaoberhaus.blog.fc2.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 11:03 ق.ظ
There's certainly a great deal to know about this issue.
I love all the points you have made.
http://chaneywughvxhoii.snack.ws
دوشنبه 26 تیر 1396 12:10 ب.ظ
I am really thankful to the owner of this website who
has shared this enormous piece of writing at at
this place.
meghan0thomas49.hazblog.com
جمعه 23 تیر 1396 11:28 ق.ظ
At this time it sounds like Wordpress is the top blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
Fern
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:12 ق.ظ
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to
my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her
ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had
to tell someone!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 04:26 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post's to
be just what I'm looking for. can you offer guest writers
to write content for yourself? I wouldn't mind writing a
post or elaborating on a lot of the subjects you write with
regards to here. Again, awesome website!
خشایار
یکشنبه 30 آبان 1389 11:14 ق.ظ
اضافه شد، میتونید استفاده کنید
john
شنبه 22 آبان 1389 11:46 ب.ظ
چرا شما email subscription ندارید که بتوان با استفاده از ایمیل از مطالب سایت آگاه شد؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر